I am a Gardener

Đội ngũ SUM SERVICES

Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng chính là sứ mệnh của chúng tôi!

NGUYỄN LUY XIÊNG

Lucient

B.A - Product Owner

PHAN THANH CẨM VÂN

Brand Manager

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Front-end Development

Manager

BÙI TẤN QUÝ

Back-end Development

Manager

LÊ BÁ ÂN

Training Specialist

VÕ TOÀN TRUNG

Deployment Manager

BÙI TẤN QUÝ

Support Manager

NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

Captain Branch I - HCM city

LÊ NGUYÊN SƠN

Vice Captain Branch I - HCM city

ĐOÀN HUỲNH ĐỨC

Captain Branch II - HCM city

TRƯƠNG ANH HÀO

Vice Captain Branch III - HCM city

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Captain Branch III - HCM City

NGUYỄN THANH TRÍ

Vice Captain Branch III - HCM city

CHÂU NGỌC ĐỨC

Chữ ký số - Hóa đơn điện tử

Tài khoản ngân hàng

TRẦN THỊ NGỌC TÍM

Tư Vấn - CSKH

Khai báo thuế

TRỊNH THỊ LINH

Design - Supporter

TRẦN NGỌC TỐ QUYÊN

Tư vấn - CSKH

Website

ĐẶNG BẢO THIỆN

Tư vấn - CSKH

Phần mềm - Website

VÕ TOÀN TRUNG

POS / ERP

Deployment Manager

TRƯƠNG ANH HÀO

.NET / IOT

Developer

ĐOÀN HUỲNH ĐỨC

PHP / Laravel / NodeJS

Developer

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

AngularJS / Node Js

Laravel / Network

Developer

BÙI TẤN QUÝ

.NET / IOT

Computer Science

CTO

VŨ QUỐC TUẤN

PHP / Node JS / Laravel

CTO

NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

PHP / Laravel

Developer

LÊ NGUYÊN SƠN

PHP / Laravel

Developer

PHAN THANH CẨM VÂN

Quản lý

CHÂU NGỌC ĐỨC

Chuyên viên tư vấn

TRẦN THỊ TỐ QUYÊN

Chuyên viên tư vấn

ĐOÀN HUỲNH ĐỨC

Hỗ trợ kỹ thuật

Sum.Legal

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Phụ trách kỹ thuật

Sum.Legal

Các hoạt động Sum Services

THÀNH VIÊN